De invloed van afkomst op studieresultaten*

De bachelor Geneeskunde onderzocht
Onderzoek
20-09-2016
Karen M. Stegers-Jager, Frederique N. Brommet en Axel P.N. Themmen

Doel

De prestaties onderzoeken van allochtone subgroepen en eerstegeneratiestudenten in het hoger onderwijs op verschillende typen toetsen tijdens de bachelor Geneeskunde.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2432 studenten uit de cohorten 2008-2013 die op het Erasmus MC een bachelor Geneeskunde volgden. Uitkomstmaten waren zakken of slagen op 3 typen schriftelijke toetsen en op de klinische vaardigheidstoetsen in jaar 2 en 3. Schriftelijke toetsen waren 3 integratietoetsen en 2 thematentamens die theoretische kennis testten, een schriftelijke taaltoets in jaar 1 en 3 schrijfvaardigheidstoetsen in jaar 1-3. Met logistische regressieanalyse bepaalden we voor 4 allochtone subgroepen (Surinaams/Antilliaans, Turks/Marokkaans/Afrikaans, Aziatisch en westers allochtoon) oddsratio’s ten opzichte van autochtone studenten. We corrigeerden voor leeftijd, geslacht en gemiddeld vwo-eindcijfer, en voor de sociaal-demografische variabelen eerste generatie immigrant, stedelijke achtergrond, eerstegeneratiestudent in het hoger onderwijs, moedertaal en arts als ouder. Vergelijkbare analyses werden uitgevoerd voor eerstegeneratiestudenten.

Resultaten

Niet-westerse allochtone studenten zakten significant vaker voor de integratietoetsen, de taaltoets en de klinische vaardigheidstoetsen. De resultaten op de thematentamens en de schrijfvaardigheidstoetsen waren minder consistent, en dat gold ook voor de bevindingen inzake westerse allochtone studenten. Leeftijd, geslacht, vwo-eindcijfer en sociaal-demografische variabelen verklaarden wel de verschillen op de theoretische toetsen, maar niet die op de taaltoets en de vaardigheidstoetsen. Eerstegeneratiestudenten zakten alleen vaker voor de taaltoets.

Conclusie

Allochtone studenten presteren minder goed dan autochtone studenten, maar de resultaten verschillen per allochtone subgroep en per type toets. Bij het samenstellen van toetsprogramma’s moet gewaakt worden voor onbedoelde effecten van bepaalde typen toetsen voor bepaalde groepen studenten.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing