Distractieosteogenese in het hoofd-halsgebied

Klinische praktijk
M.J. Koudstaal
J. Rupreht
K.G.H. van der Wal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1557-61
Abstract

Samenvatting

- Distractieosteogenese wordt in de kaakchirurgie onder andere gebruikt om een boven- of onderkaak te verlengen of te verbreden, of te verplaatsen over een afstand die met normale osteotomie niet bereikt kan worden.

- Bij deze techniek worden de delen van een gekliefd botstuk uit elkaar getrokken. Daarbij ontstaat tussen de uit elkaar bewegende botdelen nieuw trabeculair bot, dat vervolgens omgezet wordt in bot met een normale gemineraliseerde architectuur.

- Extraorale distractoren kan men relatief eenvoudig aanbrengen, activeren, richten en verwijderen. Intraoraal te plaatsen distractoren veroorzaken geen extraorale littekens en zijn in het dagelijkse gebruik minder belastend.

- Sommige distractoren kunnen de toegang tot larynx en trachea bemoeilijken. Bij electieve ingrepen kan men voor de in- en uitleiding met een laryngoscoop de toegang tot de larynx inschatten. Indien intra- of extraorale obstakels een belemmering vormen, moet men ze verwijderen. Alternatieven zijn fibroscopische intubatie en spoedtracheotomie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1557-61

Auteursinformatie

Erasmus MC, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde: hr.M.J.Koudstaal, assistent-geneeskundige; hr.prof.dr.K.G.H.van der Wal, kaakchirurg.

Afd. Anesthesiologie: hr.dr.J.Rupreht, anesthesioloog.

Contact hr.M.J.Koudstaal (mjkoudstaal@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties