Waarschuwingsbrief onder de loep

‘Direct Healthcare Professional Communication’

Journalistiek
Lara M. Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5180

Er valt een envelop op de mat, met daarop een afbeelding van een handje en de mededeling ‘Belangrijke, niet-commerciële risico-informatie over een farmaceutisch product’. Van wie zijn die enveloppen afkomstig en waarom krijgen zorgverleners deze toegestuurd?

Die brieven zijn een vorm van ‘Direct Healthcare Professional Communication’ (DHPC).1 Met een DHPC kan een farmaceutisch bedrijf individuele zorgverleners informeren over nieuwe, belangrijke risico-informatie over een geneesmiddel. Denk hierbij aan een levering- of kwaliteitsprobleem, een ernstige bijwerking of een belangrijke waarschuwing voor goed gebruik. Vaak gaat het om een aanbeveling van de ‘Pharmacovigilance Risk Assessment Committee’ (PRAC) (zie ‘Pharmacovigilance Risk Assessment Committee’). Na de marktintroductie van een geneesmiddel volgt een fase waarin de werkzaamheid en de risico’s bij gebruik in de praktijk worden gemonitord. Het duurt immers veel te lang wanneer een geneesmiddel pas op de markt wordt toegelaten wanneer álle mogelijke risico’s bekend zijn. Eens in de zoveel tijd komt er zodoende nieuwe risico-informatie over een geneesmiddel boven water, waarover voorschrijvers tijdig geïnformeerd moeten worden.

Herkenbaarheid en weerstand

Het briefpapier en de enveloppen van de DHPC’s hebben een uniform uiterlijk: eerst waren er alleen enveloppen met een…

Auteursinformatie

Contact nieuwsredactie (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Hoe bereikt een nieuw geneesmiddel de patiënt?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties