Direct beginnen met levodopa bij ziekte van Parkinson?*

Wetenschap in de praktijk
11-04-2019
Sven R. Suwijn en Rob M.A. de Bie

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie, Amsterdam: drs. S.R. Suwijn, aios neurologie; prof. dr. R.M.A. de Bie, neuroloog.

Contact: S.R. Suwijn (s.r.suwijn@amc.uva.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Sven R. SuwijnICMJE-formulier
Rob M.A. de BieICMJE-formulier