Difterie door infectie met Corynebacterium ulcerans in Nederland

Klinische praktijk
A.P. van Dam
E.F. Schippers
L.G. Visser
N. Peek
C.M. Swaan
E.J. Kuijper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:403-6
Abstract

Samenvatting

Een 58-jarige vrouw werd opgenomen wegens een pseudomembraneuze faryngitis. Patiënte was niet gevaccineerd tegen difterie. Uit een keelkweek werd Corynebacterium ulcerans gekweekt. Difterietoxineproductie door deze bacterie werd aangetoond met PCR en een immunoprecipitatietest. Patiënte werd in respiratoire isolatie verpleegd, werd behandeld met benzylpenicilline, herstelde voorspoedig en kon na enkele dagen worden ontslagen uit het ziekenhuis. Het contactonderzoek toonde geen verspreiding van de toxineproducerende C. ulcerans aan en een bron werd niet gevonden. Ondanks grootschalige vaccinatie tegen difterie in Nederland sinds 1953 dient de arts bij een hierbij passend klinisch beeld op difterie bedacht te zijn, waarbij niet alleen Corynebacterium diphtheriae, maar ook C. ulcerans de verwekker van dit ziektebeeld kan zijn.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Klinisch Microbiologisch Laboratorium: dr.A.P.van Dam en dr.E.J. Kuijper, artsen-microbiologen.

Afd. Infectieziekten: E.F.Schippers en L.G.Visser, internisten.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: N.Peek, assistent-geneeskundige.

GGD Zuid-Holland Noord, afd. AGZ-Preventie, Leiden.

C.M.Swaan.

Contact dr.A.P.van Dam (a.van_dam@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties