Difterie: een ‘vergeten’ ziekte?

Perspectief
Lidewij W. Rümke
Hans C. Rümke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4036
Abstract

Samenvatting

Respiratoire difterie is een acute luchtweginfectie. De hoge mortaliteit (5-10%) hangt samen met luchtwegobstructie en de lokale en systemische effecten van het difterietoxine. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw kan men zich via het Rijksvaccinatieprogramma tegen difterie laten vaccineren. Tegenwoordig komt de ziekte nog maar zelden voor als gevolg van groepsimmuniteit die door vaccinatie is opgebouwd. Hierdoor is ziekte in de vergetelheid geraakt, wat ertoe kan leiden dat deze niet tijdig herkend en behandeld wordt. Daarnaast is difterie-antitoxine niet altijd voorhanden. In dit artikel brengen wij de noodzaak van immunisatie weer onder de aandacht. Ook blikken we terug op hoe in Nederland werd begonnen met de preventie van difterie.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Medische Microbiologie: L.W. Rümke, MSc, aios medische microbiologie. Bilthoven: dr. H.C. Rümke, kinderarts n.p. en medisch vaccinoloog.

Contact H.C. Rümke (hcrumke@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lidewij W. Rümke ICMJE-formulier
Hans C. Rümke ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties