Beter in balans door zorg voor de psychosociale gevolgen

Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson

Klinische praktijk
Annelien A. Duits
Marten Munneke
Carla J. Aalderink
Mark L. Kuijf
Bastiaan R. Bloem
Rianne A.J. Esselink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3838
Abstract

Dames en Heren,

Diepe hersenstimulatie (‘deep brain stimulation’, DBS) is een effectieve therapie voor de ziekte van Parkinson. Deze geavanceerde behandeling kan worden toegepast als de medicamenteuze behandeling met dopaminerge medicatie ontoereikend is geworden. De postoperatieve zorg na een DBS-operatie is er op dit moment nog vooral op gericht om de neurostimulator optimaal in te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat het rendement van de DBS-operatie verder vergroot kan worden als postoperatief meer aandacht wordt besteed aan de aanpassingsproblemen van patiënten en hun naasten, in het bijzonder op het psychosociale vlak.

Patiënt A, een 57-jarige man, kreeg de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ op 42-jarige leeftijd. Gedurende meerdere jaren ervoer hij voldoende effect van de medicatie, waardoor hij goed kon functioneren in zijn gezin met partner en twee jonge kinderen en op zijn werk als manager in een energiebedrijf. Op 52-jarige leeftijd onderging hij een DBS-operatie in de nucleus subthalamicus, omdat onacceptabele schommelingen in de werkzaamheid van de medicatie ontstonden (motorische responsfluctuaties en dyskinesieën). Hij had zich goed op de operatie voorbereid, veel gelezen en video’s bekeken over de DBS-procedure. De begeleiding voor en tijdens de operatie had hij als heel positief ervaren.

De motorische responsfluctuaties, dyskinesieën, tremor en krampen in de spieren waren na de operatie duidelijk afgenomen en de medicatie kon met 70% worden gereduceerd. De opluchting na de operatie was groot bij hem en zijn naasten. ‘Wat een genot die stimulator, ik zou het zo weer doen!’ De rust…

Auteursinformatie

Contact Maastricht Universitair Medisch Centrum (aa.duits@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Edwin Bouw Fonds en gefaciliteerd door de Stichting Parkinson Nederland. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Annelien A. Duits ICMJE-formulier
Marten Munneke ICMJE-formulier
Carla J. Aalderink ICMJE-formulier
Mark L. Kuijf ICMJE-formulier
Bastiaan R. Bloem ICMJE-formulier
Rianne A.J. Esselink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties