Diagnostische betekenis van humane papillomavirus overschat

Opinie
R.W.M. Giard
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:277-80
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 302.

Waarom is er bij menselijke oncogene virussen een discrepantie tussen de relatief hoge infectiekans en de lage incidentie van de ermee samenhangende tumor? Zulke oncogene virussen zijn het Epstein-Barr-virus, hepatitis B-virus, SV40 en het humane papillomavirus (HPV).1 Van virale infectie naar tumorcel is een meestal langdurig en complex proces. De virusinfectie is hierbij een noodzakelijke factor, maar niet alleen: zonder andere endo- en exogene factoren ontstaat geen kanker.

De virale ontstaanswijze van tumoren biedt nieuwe perspectieven voor onderzoek: het uitpluizen van de moleculaire mechanismen die leiden tot immortalisatie van geïnfecteerde cellen, het ontwikkelen van vaccins voor tumorpreventie, maar ook de prognostische betekenis van het aantonen van dergelijke virussen.

HPV staat momenteel sterk in de belangstelling, met meer dan 20 wetenschappelijke publicaties per week. Het causale verband tussen HPV-infectie en cervixcarcinoom is evident.2 Maar is daarmee ook een diagnostische rol voor…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

Dr.R.W.M.Giard, patholoog-klinisch epidemioloog.

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven.

Contact Dr.J.W.W.Coebergh, epidemioloog (giardr@mcrz.nl)

Ook interessant

Reacties