Diagnostiek en therapie van urine-incontinentie in de Nederlandse gynaecologische praktijk; enquêteonderzoek

Onderzoek
A.L. Milani
M.E. Vierhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1884-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van handelwijzen van Nederlandse gynaecologen met betrekking tot diagnostiek en therapie van urine-incontinentie bij de vrouw.

Opzet

Schriftelijk enquêteonderzoek. Plaats. Alle bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie geregistreerde gynaecologische praktijken.

Methode

Naar 138 gynaecologische praktijken werd een meerkeuzevragenlijst gestuurd. Een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband werd verzocht de vragen te beantwoorden. Verschillen tussen opleidings (O)-praktijken en niet-opleidings (NO)-praktijken werden getoetst met de χ2-toets.

Resultaten

De respons bedroeg 87 (93 O-klinieken en 86 NO-klinieken). De benadering van zowel diagnostiek als behandeling van urine-incontinentie door de Nederlandse gynaecoloog was betrekkelijk divers. Urodynamische diagnostiek was voornamelijk in handen van de uroloog. De Burch-colposuspensie als operatieve behandeling van stressincontinentie was populair, maar de minder succesvol gebleken voorwandplastiek werd nog frequent door gynaecologen uitgevoerd. De samenwerking tussen gynaecoloog en uroloog vond vooral in O-klinieken plaats via gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen.

Conclusie

Gepleit wordt voor systematiek in diagnostiek en behandeling, een intensievere samenwerking tussen gynaecoloog en uroloog en de noodzaak van adequate scholing en bijscholing van beoefenaars uit beide specialismen.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Reinier de Graafweg 11, 2625 AD Delft.

A.L.Milani, gynaecoloog.

Ikazia Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Rotterdam.

Dr.M.E.Vierhout, gynaecoloog.

Contact A.L.Milani

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties