Diagnostiek en behandeling van volwassenen met een HIV-infectie. Een protocollaire benadering.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2041

S.A. Danner, P.L.Meenhorst, W.Pauw en P.Reiss, Diagnostiek en behandeling van volwassenen met een HIV-infectie. Een protocollaire benadering. 2e, herziene druk. 63 bl. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1401-3. Prijs: ingen. ƒ 32,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties