Diagnostiek en behandeling van patiënten met een HIV-infectie.

Media
S.A. Danner
P.L. Meenhorst
W. Pauw
P. Reiss
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:974

S.A. Danner, P.L.Meenhorst, W. Pauw en P. Reiss, Diagnostiek en behandeling van patiënten met een HIV-infectie. 63 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1989. ISBN 90-313-1018-2. Prijs: ingen. ƒ 32,50.

In dit zeer handzame werkje wordt in kort bestek vrij complete, praktische informatie gegeven over de diagnostiek en behandeling…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties