Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Media
B.J.M. Mulder
P.G. Pieper
S.E.C. Spitaels
F.W.A. Verheugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2219
Download PDF

artikel

Aangeboren en hartafwijkingen bij volwassenen. Onder redactie van B.J.M.Mulder, P.G.Pieper en S.E.C.Spitaels. 199 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999. ISBN 90-313-2784-0. Prijs: ingen. ƒ 74,50.

Door de sterk verbeterde behandelingsmogelijkheden voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen neemt het aantal volwassenen bij wie aangeboren hartafwijkingen bestaan, steeds verder toe. Er was tot voor kort geen Nederlandstalig naslagwerk over deze speciale groep patiënten. De werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft een voortreffelijk naslagwerk samengesteld waarin de belangrijke aangeboren hartgebreken zoals die zich gedragen op de volwassen leeftijd, beschreven worden, alsmede de speciale problemen die kunnen ontstaan tijdens zwangerschap en partus en de adviezen rond erfelijkheid, anticonceptie en het voorkómen van bacteriële endocarditis.

Het boek is bondig en helder geschreven en is verlucht met bijzonder fraaie getekende kleurenillustraties. Omdat anatomie, pathofysiologie, klinisch beeld, diagnostiek, beloop en (chirurgische) behandeling aan bod komen, is het boek voor de specialist, de huisarts én de student van belang - vooral omdat bij elk ziektebeeld ook de consequenties voor een eventuele zwangerschap kort worden besproken. Ook verzekerings- en bedrijfsartsen alsmede verpleegkundigen die zich bezighouden met deze groep patiënten, kunnen hun kennis omtrent dit niet eenvoudige gebied met dit boekwerk verrijken. Gelet op de grote hoeveelheid informatie en de fraaie lay-out is er een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Ook interessant

Reacties