Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Media
B.J.M. Mulder
P.G. Pieper
S.E.C. Spitaels
F.W.A. Verheugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2219

Aangeboren en hartafwijkingen bij volwassenen. Onder redactie van B.J.M.Mulder, P.G.Pieper en S.E.C.Spitaels. 199 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999. ISBN 90-313-2784-0. Prijs: ingen. ƒ 74,50.

Door de sterk verbeterde behandelingsmogelijkheden voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen neemt het aantal volwassenen bij wie aangeboren hartafwijkingen bestaan, steeds verder toe. Er…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties