Diagnostiek bij febris e causa ignota

Klinische praktijk
C.P. Bleeker-Rovers
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:869-73
Abstract

Samenvatting

- Febris e causa ignota (eci) wordt tegenwoordig meestal gedefinieerd als een koortsende ziekte die tenminste 3 weken bestaat en die gepaard gaat met een lichaamstemperatuur hoger dan 38,3°C zonder dat er een diagnose kan worden gesteld na bepaalde onderzoeken.

- In het voorgestelde diagnostische algoritme vormen een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek en de onderzoeken die nodig zijn volgens de definitie van febris eci de belangrijkste stappen om potentieel diagnostische ‘clues’ (PDC’s) te identificeren.

- Vervolgens dient men zelfgeïnduceerde koorts en koorts ten gevolge van een geneesmiddelenreactie uit te sluiten. Aanvullend onderzoek wordt verricht op grond van PDC’s. Als dit niet leidt tot de diagnose of als er geen PDC’s zijn, volgen bepaalde screenende onderzoeken, waaronder 18F-fludeoxyglucose-positronemissietomografie.

- Bij 30-50 van de patiënten met febris eci kan dan nog steeds geen diagnose worden gesteld. Als hun klinische toestand stabiel is, kan men afwachten of zich nieuwe PDC’s voordoen.

- De meeste patiënten bij wie geen diagnose gesteld kan worden, hebben een goede prognose.

- Symptomatische behandeling met NSAID’s kan nuttig zijn. Alleen als de klinische toestand achteruit gaat, dient men een andere behandeling te overwegen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:869-73

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Huispost 463, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Mw.dr.C.P.Bleeker-Rovers en hr.prof.dr.J.W.M.van der Meer, internisten (c.bleeker-rovers@aig.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties