Diagnostiek bij een vermoedelijke stollingsstoornis

Klinische praktijk
Lize F.D. van Vulpen
Iris M. Wichers
Rolf T. Urbanus
Karin P.M. van Galen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4181
Abstract

Samenvatting

  • Bloedingssymptomen komen frequent voor in de algemene populatie en worden niet altijd herkend als aanwijzing voor een stollingsstoornis.
  • Vrouwen met een stollingsstoornis zijn extra kwetsbaar vanwege het bloedverlies tijdens menstruaties en bevallingen.
  • Een goede bloedings- en familieanamnese zijn van groot belang om een mogelijke onderliggende stollingsstoornis op te sporen.
  • Bij patiënten met een stollingsstoornis kunnen potentieel levensbedreigende bloedingscomplicaties voorkomen worden door een geïndividualiseerd behandelplan op te stellen en de hemostase tijdig te herstellen.
  • Diagnostiek naar een mogelijke stollingsstoornis bestaat in eerste instantie uit de bepaling van de APTT, de PT, het trombocytenaantal en de activiteit van Von-Willebrandfactor; algemene testen om te screenen op afwijkingen van de primaire hemostase, zoals de bepaling van de bloedingstijd en de ‘platelet function assay’-test zijn niet bijdragend.
  • Bij een patiënt bij wie het stollingsonderzoek niet-afwijkend is, kan een trombocytenfunctiestoornis of een zeldzame stollingsfactordeficiëntie nog niet uitgesloten worden; overleg daarom altijd met een specialist op het gebied van de bloedstolling, wanneer een sterk vermoeden van een stollingsstoornis blijft bestaan.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Van Creveldkliniek, Utrecht: dr. L.F.D. van Vulpen en dr. K.P.M. van Galen, internisten-hematologen; dr. R.T. Urbanus, biochemicus. Medisch Centrum Czaar Peter, Amsterdam: dr. I.M. Wichers, huisarts (tevens: wetenschappelijk medewerker, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht).

Contact K.P.M. van Galen (k.p.m.vangalen@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lize F.D. van Vulpen ICMJE-formulier
Iris M. Wichers ICMJE-formulier
Rolf T. Urbanus ICMJE-formulier
Karin P.M. van Galen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties