De WiN-studie

De ziekte van von Willebrand in Nederland

Klinische praktijk
Yvonne V. Sanders
Eva M. de Wee
Karina Meijer
Jeroen Eikenboom
Johanna G. van der Bom
C.J. (Karin) Fijnvandraat
Britta A.P. Laros-van Gorkom
Marjon H. Cnossen
Evelien P. Mauser-Bunschoten
Frank W.G. Leebeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6518
Abstract

Samenvatting

  • De ziekte van von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte en wordt gekenmerkt door slijmvliesbloedingen.

  • De ziekte van von Willebrand wordt veroorzaakt door een tekort aan of een functioneel afwijkende vorm van von-willebrandfactor. Op grond van de oorzaak onderscheidt men verschillende types met eigen kenmerken en behandelingsopties.

  • De frequentie en ernst van de bloedingen bij patiënten met de ziekte van von Willebrand wordt sterk bepaald door de concentraties van von-willebrandfactor en factor VIII en door het type van de ziekte.

  • Van alle volwassen vrouwen met de ziekte van von Willebrand heeft 85% klachten van menorragie; een hoog percentage heeft postpartumbloedingen (37% van alle bevallingen).

  • Patiënten met de ziekte van von Willebrand hebben een verminderde kwaliteit van leven.

  • Patiënten met de ziekte van von Willebrand hebben een kleinere kans op arteriële trombose, zoals een hart- of herseninfarct.

Auteursinformatie

*Mede namens de landelijke WiN-studie-werkgroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel wordt vermeld.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Hematologie:drs. Y.V. Sanders en dr. E.M. de Wee, arts-onderzoekers; prof.dr. F.W.G. Leebeek, internist-hematoloog.

Afd. Kinderhematologie (ErasmusMC-Sophia):dr. M.H. Cnossen, kinderarts-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen, afd. Hematologie, Groningen.

Dr. K. Meijer, internist-hematoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Trombose en Hemostase: prof.dr. J. Eikenboom, internist-hematoloog.

Afd. Klinische epidemiologie: prof.dr. J.G. van der Bom, arts-epidemioloog.

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, afd. Kinderhematologie, Amsterdam.

Dr. C.J. Fijnvandraat, kinderarts-hematoloog.

Radboudumc, afd. Hematologie, Nijmegen.

Dr. B.A.P. Laros-van Gorkom, internist-hematoloog.

UMC Utrecht, afd. Hematologie, Utrecht.

Dr. E.P. Mauser-Bunschoten, arts.

Contact prof.dr. F.W.G. Leebeek (f.leebeek@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Naast de auteurs bestaat de landelijke WiN-studie werkgroep uit: P.W. Kamphuizen (AMC, Amsterdam, thans: UMCG, Groningen); A. Kors en S. Zweegman (VUmc, Amsterdam), G.J. Goverde en M.H. Jonkers (Amphia Ziekenhuis, Breda), N. Dors (Catharina ziekenhuis, Eindhoven), M.R. Nijziel (Máxima Medisch Centrum, Eindhoven), R.Y.J. Tamminga (UMCG, Groningen), P.W. van der Linden (Kennemer Gasthuis, Haarlem), P.F. Ypma (Haga ziekenhuis, Den Haag), F.J.W. Smiers (LUMC, Leiden), B. Granzen en K. Hamulyák (AZM, Maastricht), P. Brons (Radboudumc, Nijmegen), A. de Goede-Bolder (Erasmus MC, Rotterdam), J. de Meris (NVHP).
Belangenconflict en financiële ondersteuning: de WiN-studie wordt gefinancierd met bijdragen van CSL Behring (‘unrestricted grant’) en Stichting Hemophilia. Formulieren met de belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6518; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 29 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne V. Sanders ICMJE-formulier
Eva M. de Wee ICMJE-formulier
Karina Meijer ICMJE-formulier
Jeroen Eikenboom ICMJE-formulier
Johanna G. van der Bom ICMJE-formulier
C.J. (Karin) Fijnvandraat ICMJE-formulier
Britta A.P. Laros-van Gorkom ICMJE-formulier
Marjon H. Cnossen ICMJE-formulier
Evelien P. Mauser-Bunschoten ICMJE-formulier
Frank W.G. Leebeek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties