Diagnose en behandeling van auto-immune hepatitis

Klinische praktijk
Bart J. Verwer
Gerd Bouma
Elisabeth Bloemena
Tim C.M.A. Schreuder
Chris J.J. Mulder
Karin M.J. van Nieuwkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A247
Abstract

Dames en Heren,

Auto-immune hepatitis (AIH) is een chronische idiopathische ontstekingsziekte van de lever. Het klinische beeld is erg wisselend. Veel patiënten zijn asymptomatisch of hebben atypische klachten zoals moeheid, koorts, gewrichtsklachten en pijnklachten onder de ribbenboog. Er kan echter ook sprake zijn van een acute hepatitis, die in zeldzame gevallen fulminant verloopt. Onbehandeld is de 10-jaarsoverleving van AIH-patiënten minder dan 10%. AIH leidt tot cirrose en leverfalen, maar 90% van de patiënten reageert goed op de behandeling. Bij tijdige onderkenning en behandeling van de ziekte is de overleving bijna 95%, mits de patiënt ten tijde van de diagnose nog geen cirrose heeft. Dit is echter bij ongeveer 30% van de patiënten al wel het geval. Voor deze groep is de 10-jaarsoverleving, ondanks adequate behandeling, minder dan 70%.1

Vroegtijdige herkenning en behandeling van AIH is daarom essentieel. In deze les presenteren wij u 3 ziektegeschiedenissen die een voorbeeld zijn…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- & Leverziekten: drs. B.J. Verwer, arts-onderzoeker (thans arts-assistent interne geneeskunde, Kennemer Gasthuis, Haarlem), Dr. G. Bouma, medisch-bioloog, arts in opleiding tot maag-darm-leverarts (tevens afd. Celbiologie en Immunologie), drs. T.C.M.A. Schreuder (thans: Gelre Ziekenhuizen, lokatie Lukas, Apeldoorn), prof.dr. C.J.J. Mulder en dr. K.M.J. van Nieuwkerk, maag-darm-leverartsen.

Afd. Pathologie: prof.dr. E. Bloemena, patholoog.

Contact drs.B.J.Verwer (b.verwer@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties