Diagnose in beeld (66)

Wat is de diagnose?
F.L. Ubels
M.P. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2329
Abstract

Casus

Een 41-jarige vrouw werd door de huisarts verwezen voor evaluatie van een bij toeval geconstateerde systolische souffle over het hart. Deze werd bij lichamelijk onderzoek bevestigd, waarbij tevens een pectus excavatum werd gezien. Op het ECG werden Q- en QS-patronen in meerdere opeenvolgende afleidingen gezien, passend bij de elektrocardiografische diagnose van een doorgemaakt anterolateraal en inferieur myocardinfarct (figuur 1). Vanwege de jonge leeftijd en de goede inspanningstolerantie van patiënte en het ontbreken van cardiovasculaire aandoeningen in haar familie werd er echter getwijfeld aan deze diagnose. Bij echocardiografie werden geen wandbewegingsstoornissen van het linker ventrikel of klepafwijkingen gevonden…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.F.L.Ubels, internist.

Afd. Cardiologie: dr.M.P.van den Berg, cardioloog.

Contact mw.F.L.Ubels (f.l.ubels@int.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties