Diagnose in beeld (51)

Wat is de diagnose?
J.W.M. van der Meer
B.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1590
Abstract

Casus

Een 23-jarige aan heroïne verslaafde man werd opgenomen wegens hoesten, hemoptoë en koorts. Hij was al ruim 4 weken ziek. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een bleke, benauwde man, met bij auscultatie een vroegsystolisch parasternaal geruis. Er was geen leverpols en geen enkeloedeem. Gezien het thoraxbeeld (figuur) met haarden in de longen en tekenen van abcedering werd aan rechtszijdige endocarditis met strooihaarden gedacht. Op het echocardiogram werden zeer mobiele vegetaties op de tricuspidalisklep en de slippen van de pulmonalisklep gezien. Bloed- en sputumkweken leverden een Staphylococcus aureus op. Patiënt werd behandeld met flucloxacilline en gentamicine, waarop hij…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.J.W.M.van der Meer en mw.B.M.Cools, internisten.

Contact prof.dr.J.W.M.van der Meer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties