Diagnose in beeld (47)

Wat is de diagnose?
J.J.B. van Lanschot
E.A.J. Rauws
W.A. Bemelman
J.F.W.M. Bartelsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1403
Abstract

Casussen

Drie voorbeelden van divertikels in het maag-darmkanaal.

- Zenker-divertikel (figuur a). Een dergelijk pseudo-divertikel ontstaat aan de dorsale zijde in de hypofarynx als een mucosale uitstulping tussen de pars cricopharyngea en de pars thyropharyngea van de M. constrictor pharyngis inferior. De afwijking kan leiden tot voedselophoping met secundaire regurgitatie, aspiratie en foetor ex ore. De behandeling bestaat bij voorkeur uit het (endoscopisch) klieven van de plooi tussen het slokdarmlumen en het pseudo-divertikel.

- Uitgebreide diverticulose van de dunne darm (zie figuur b). Door stasis van dunnedarminhoud in de wijde divertikels kan ter plaatse bacteriële overgroei ontstaan…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Chirurgie: prof.dr.J.J.B.van Lanschot en dr.W.A.Bemelman, chirurgen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.E.A.J.Rauws en J.F.W.M.Bartelsman, gastro-enterologen.

Contact prof.dr.J.J.B.van Lanschot

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties