Diagnose in beeld (43)

Wat is de diagnose?
O.E.H. Elgersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1204
Abstract

Casus

Een 49-jarige vrouw kwam met onbegrepen klachten van braken en diarree op het spreekuur. Bij het lichamelijk onderzoek werden er geen afwijkingen gevonden. Er werd afgesproken laboratoriumonderzoek te doen en tevens echografie van het abdomen te verrichten. Bij het laatstgenoemde onderzoek werden verspreid in de lever kleinere en grote tumoren gezien en mogelijk een wekedelenmassa diep in het mesenterium. Vervolgens werd CT van het abdomen verricht. Daarbij werd een tumor in het mesenterium van de dunne darm gevonden, met verkalkingen (figuur). Dit beeld is typisch voor een carcinoïd; kenmerkend zijn de verkalkingen in de tumor en het…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

O.E.H.Elgersma, assistent-geneeskundige.

Ook interessant

Reacties