Leiomyosarcoom van de dunne darm: een zeldzame oorzaak van gastro-intestinaal bloedverlies

Klinische praktijk
G.H. Ho
W.M. Smit
E.J. Haanraadts
J.J.A.M. ten Velden
H.F.W. Hoitsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1400-3
Abstract

Samenvatting

Dunne-darmtumoren worden door de aspecifieke symptomen en de lage frequentie vaak (te) laat gediagnostiseerd. De ziektegeschiedenis wordt beschreven van een 61-jarige man met recidiverend gastro-intestinaal bloedverlies uit een lokaal en naar het peritoneum en de lever gemetastaseerd leiomyosarcoom van het jejunum.

Aan de hand van deze casus worden de symptomen en de diagnostiek van het leiomyosarcoom besproken. Deze vaatrijke tumoren zijn vaak alleen met een isotopenscan met 99mTc-gelabelde erytrocyten of een selectieve angiografie te herkennen. Vroege detectie kan leiden tot een betere prognose.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: G.H.Ho, assistent-geneeskundige (thans: St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein); dr.H.F.W.Hoitsma, chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: W.M.Smit, internist.

Afd. Radiologie: E.J.Haanraadts, radioloog.

Afd. Pathologische Anatomie: J.J.A.M.ten Velden, patholooganatoom.

Contact G.H.Ho

Ook interessant

Reacties