Diagnose in beeld (386). Een vrouw met pneumonie

Wat is de diagnose?
K.J. Hartemink
K.H. Polderman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1875
Abstract

Casus

Een 54-jarige vrouw onderging een laparoscopische cholecystectomie. Zij kreeg een diffuse peritonitis, gevolgd door sepsis en het ‘adult respiratory-distress syndrome’ (ARDS). Vervolgens ontstonden hemodynamische en respiratoire instabiliteit en acute nierinsufficiëntie. In de sputumkweken werd Aspergillus fumigatus aangetoond. Bij uitgebreid onderzoek werden geen aanwijzingen voor een immuunstoornis gevonden. Patiënte kreeg breedspectrumantibiotica, antifungale behandeling en maximaal ondersteunende therapie. Na een initiële klinische verbetering traden een refractaire septische shock en progressief multipel orgaanfalen op, waaraan zij overleed. Obductie toonde een uitgebreide necrotiserende pneumonie; de scherp begrensde haarden hadden een gedemarqueerde buitenste rand (figuur a). Er waren mycotische afwijkingen in de…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Intensive Care Volwassenen, Amsterdam.

Contact Hr.drs.K.J.Hartemink, arts in opleiding tot chirurg (kjhartemink@hetnet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties