Diagnose in beeld (35)

Wat is de diagnose?
F.J.A. Beek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:822
Abstract

Casus

Een 14-jarige jongen had sinds zijn 7e jaar een terminale nierinsufficiëntie wegens cystinose, waarvoor hij werd gedialyseerd en waarvoor hij in de voorgaande 2 jaar tweemaal een niertransplantatie onderging. Hij werd verwezen naar de radioloog voor diagnostiek van renale osteodystrofie. Af en toe had hij pijn aan zijn knieen. Er werden hand- en kniefoto's gemaakt (figuur). Het beeld paste bij een epifysiolyse (zogenaamde ‘slipped epiphysis’) van de rechter proximale tibia en in mindere mate van het rechter distale femur. Deze afwijkingen worden vooral gezien bij langer bestaande nierziekten. Naarmate de renale osteodystrofie op jongere leeftijd begint, treedt…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Radiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.F.J.A.Beek, radioloog.

Ook interessant

Reacties