Diagnose in beeld (338). Een bejaarde vrouw met een zwelling van de buik

Wat is de diagnose?
S.P.C. Groen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1878
Abstract
Download PDF

artikel

Een 90-jarige vrouw had een progressieve, pijnloze zwelling van de buik die in ongeveer 7 weken was ontstaan. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemie, angina pectoris, een myocardinfarct, een slechte linkerkamerfunctie, multipele episoden met asthma cardiale en een reanimatie een jaar eerder. Als medicatie gebruikte patiënte digoxine, bisoprolol, oxazepam, acetylsalicylzuur, furosemide, pantoprazol, isosorbidemononitraat en een combinatiepreparaat met gewone en isofane insuline volgens afspraak; zij injecteerde de insuline zelf in haar buikwand. Zij reageerde goed op aanspreken en uitte zich coherent. De buik vertoonde een massale tumor die min of meer bandvormig rond de navel lag en uitpuilde in de flanken (figuur a). De consistentie was vast-elastisch; de relatie met de ondergrond was moeilijk vast te stellen. Er was geen peristaltiek in de zwelling hoorbaar. Spoedechografie gaf als uitkomst ‘grote, multiloculaire, cysteuze en deels solide massa ventraal in de buik, waarbij onduidelijk is of deze intra- dan wel extra-abdominaal gelegen is’. Een punctaat bevatte slechts bloed. Bij CT met oraal en intraveneus toegediend contrastmiddel werd in de M. rectus abdominis beiderzijds een grote vochtcollectie gezien met een dwarse afmeting links van 14 × 6 cm en rechts van 14 × 7 cm en in craniocaudale richting van circa 18 cm (zie figuur b). Een dergelijk rectusschedehematoom komt vooral voor bij ouderen – meer bij vrouwen dan bij mannen – die een systemische antistollingsbehandeling of plaatjesremmers krijgen. Soms is transfusie nodig, maar meestal volstaat het staken van de antistollingsbehandeling; zo ook bij deze patiënte.

Diagnose

Hematoom van de M. rectus abdominis beiderzijds (rectusschedehematoom).

Dr.W.de Monyé, radioloog, beoordeelde het CT-onderzoek.

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, locatie Zuid, afd. Klinische Geriatrie, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem.

Contact Hr.S.P.C.Groen, klinisch geriater (spcgroen@kg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Arnhem, september 2007,

Collega Groen beschrijft een 90-jarige vrouw met een hematoom van de M. rectus abdominis beiderzijds bij systemische antistollingsbehandeling (2007:1878). Als medicatie gebruikte de beschreven patiënte onder andere een combinatiepreparaat met gewone en isofane insuline; zij injecteerde de insuline zelf in de buikwand. In deze casus wordt bij dit laatste punt verder niet stilgestaan. Uit de literatuur is bekend dat subcutane injecties kunnen leiden tot hematomen.1-3 Mijns inziens zou de casus completer zijn geweest met aanvullende informatie, zoals de frequentie van de injecties, de lengte van de gebruikte naalden en de plaatsen waar de insuline bij voorkeur werd toegediend bij deze vrouw. Wellicht is het raadzaam om deze vrouw te adviseren de insuline voortaan in het dijbeen te injecteren.

Th.E. Nieboer
Literatuur
  1. Schneider HJ, Payne JG. Rectus sheath haematoma resulting from a subcutaneous injection with goserelin. Br J Urol. 1997;80:685-6.

  2. Monsein LH, Davis M. Radionuclide imaging of a rectus sheath hematoma caused by insulin injections. Clin Nucl Med. 1990;15:539-41.

  3. Tsapatsaris NP. Low-dose heparin. A cause of hematoma of rectus abdominis. Arch Intern Med. 1991;151:597-9.