Een bejaarde vrouw met een zwelling van de buik

Gepubliceerd:

158 deelnemers

Een 90-jarige vrouw had een progressieve, pijnloze zwelling van de buik die in ongeveer 7 weken was ontstaan. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemie, angina pectoris, een myocardinfarct, een slechte linkerkamerfunctie, multipele episoden met asthma cardiale en een reanimatie een jaar eerder.

Wat is uw diagnose?
Antwoord