Diagnose in beeld (251). Een man met een tongulcus

Wat is de diagnose?
J.H. Sillevis Smitt
J.G.A.M. de Visscher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2454
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 23-jarige man werd door de huisarts verwezen wegens een sinds 3 maanden aanwezig, niet-genezend, in omvang toenemend, pijnlijk ulcus op zijn linker tongrand. Spoeldrankjes en een antibioticumkuur hadden geen effect. Patiënt had een blanco medische voorgeschiedenis en gebruikte geen medicijnen. Hij rookte 15-20 sigaretten per dag en nuttigde gemiddeld 30 glazen bier per week. Bij onderzoek werd op de linker tongrand een 2,5 cm groot ulcus gezien, dat geïndureerd aanvoelde (figuur). De sensibiliteit en motoriek van de linker tonghelft waren niet-afwijkend. Bij onderzoek van de hals werd submandibulair links een 1 cm groot lymfoom gepalpeerd. Histologisch onderzoek van een incisiebiopt bevestigde het klinische vermoeden van een plaveiselcelcarcinoom. Bij CT van het hoofd-halsgebied werden submandibulair links 2 vergrote lymfeklieren aangetroffen. Het ziektestadium was derhalve cT2N2bM0. Behandeling bestond uit een partiële glossectomie en gemodificeerde radicale halsklierdissectie, gevolgd door radiotherapie. Na een follow-upduur van 4 jaar was patiënt nog steeds recidiefvrij. In Nederland wordt per jaar bij ruim 2300 nieuwe patiënten een maligne tumor in het hoofd-halsgebied gediagnosticeerd; bij ongeveer 80 van de patiënten gaat het om een plaveiselcelcarcinoom. Alcohol en tabak zijn de belangrijkste etiologische factoren voor het ontstaan van een mondholtecarcinoom; het risico neemt toe bij een hogere consumptie. Plaveiselcelcarcinoom komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Hoewel de aandoening zich voornamelijk na het 40e levensjaar voordoet, wordt een dergelijke tumor soms op jongere leeftijd gediagnosticeerd. Een jongere leeftijd heeft overigens geen invloed op de prognose.

Diagnose

Plaveiselcelcarcinoom van de tong.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

Hr.J.H.Sillevis Smitt, assistent-geneeskundige; hr.dr.J.G.A.M.de Visscher, kaakchirurg.

Contact hr.dr.J.G.A.M.de Visscher (j.de.visscher@znb.nl)

Ook interessant

Reacties