Een submandibulaire zwelling: de speekselklier?

Klinische praktijk
E.M. Strabbing
J.G.A.M. de Visscher
I. van der Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2525-9
Abstract

Dames en Heren,

Een submandibulaire zwelling kan een reden zijn tot consultatie van de huisarts. De patiënt kan zich presenteren met een langzaam in omvang toenemende of recidiverende zwelling, al dan niet gepaard gaande met pijn. Meestal berust de zwelling op een aandoening van de submandibulaire speekselklier of lymfklier. De submandibulaire regio wordt craniaal begrensd door de M. mylohyoideus en de onderrand van de mandibula, caudaal door het os hyoideum en de beide buiken van de M. digastricus en lateraal door het platysma. Er is een losmazige verbinding tussen de submandibulaire regio en de sublinguale regio, de parafaryngeale regio en de hals. De belangrijkste structuren in het submandibulaire gebied zijn de glandula submandibularis, lymfklieren, de ramus marginalis van de N. facialis en de N. hypoglossus.

De glandula submandibularis behoort samen met de glandula parotis en de glandula sublingualis tot de grote speekselklieren. De glandula submandibularis is onder en binnen de…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

Mw.E.M.Strabbing, medisch student; hr.dr.J.G.A.M.de Visscher, kaakchirurg.

VU Medisch Centrum, afd. Mondziekten en Kaakchirurgie/Orale Pathologie, Amsterdam.

Hr.prof.dr.I.van der Waal, kaakchirurg.

Contact hr.dr.J.G.A.M.de Visscher (devisscher@tref.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties