Cervicale ranula

Klinische praktijk
T.W. Geurts
H.P. van den Akker
A.J.M. Balm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:388-91
Abstract

Samenvatting

Drie patiënten, 2 mannen van 21 en 39 jaar en 1 vrouw van 29 jaar, presenteerden zich met een unilaterale zwelling in de hals zonder begeleidende symptomen. Bij de jongste man werd de diagnose ‘cervicale ranula’ (‘plunging ranula’) gesteld nadat bij (herhaalde) punctie een helder gelig taai secreet was verkregen met een hoge amylaseactiviteit. Bij de oudste man kwam deze aandoening tijdens een halsexploratie aan het licht en bij de vrouw pas na 2 operatieve ingrepen. Bij alle 3 trad er na verwijdering van de betreffende speekselklieren geen recidief op. Een cervicale ranula is een uitbreiding van een pseudo-cyste van de glandula sublingualis. Belangrijke aanwijzingen daarvoor zijn: een gelijktijdig of in het verleden aanwezige ranula in de mondbodem, een op de MRI- of CT-scan zichtbare cysteuze massa in de submandibulaire ruimte met een uitloper naar de sublinguale ruimte en een verhoogde amylaseactiviteit in punctiemateriaal. De behandeling bestaat uit het elimineren van het speeksel door extirpatie van de glandula sublingualis, waarbij de cervicale component intraoraal wordt gedraineerd. Vanwege het pseudo-cysteuze aspect van de zwelling in de hals is lokale excisie van een cervicale ranula zinloos.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. KNO-heelkunde: hr.T.W.Geurts, assistent-geneeskundige.

Afd. Mondziekten/Kaakchirurgie: hr.prof.dr.H.P.van den Akker, kaakchirurg.

Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Contact Afd. Hoofd-halsoncologie en -chirurgie: hr.prof.dr.A.J.M.Balm, kno-arts (a.balm@nki.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties