Diagnose in beeld (25)

Wat is de diagnose?
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:311
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 79-jarige man met klachten over een zwelling aan de linker pols werd doorverwezen met de vraag of de afwijking een ganglion was. In het verleden had hij ook wel eens last van de pols gehad, maar toen waren de klachten vanzelf weer verdwenen. De zwelling bestond al enige maanden en nam geleidelijk in omvang toe; ze veroorzaakte lokale pijn, een doof gevoel in de vingers en krachtverlies in de hand. Bij lichamelijk onderzoek werd naast de ruim 3 cm grote zwelling ook een opvallende hydrops van het gehele polsgewricht gezien (figuur a).

Functioneel waren er minimale afwijkingen, pro- en supinatie verliepen goed. Alleen de maximale dorsale en volaire flexie waren door pijn niet goed mogelijk. Er bestond geen drukpijn over de carpus. Een röntgenfoto bevestigde het reeds bij het onderzoek gerezen vermoeden dat niet een carpaal ganglion de oorzakelijke afwijking was, maar een ernstige artrose van het polsgewricht op basis van een vroeger doorgemaakt trauma; patiënt bevestigde bij navragen dat er een trauma was geweest. Het os scaphoideum bleek te zijn gehalveerd en er was exofytvorming aan de processus styloideus radii zichtbaar met distaal daarvan een wekedelenverkalking. Tevens was het os lunatum misvormd en bevatte het os hamatum een cyste. In het os triquetrum, lunatum en capitatum bevonden zich eveneens kleine cysten (zie figuur b). De diagnose luidde ‘artrose van de carpus op basis van een trauma in het verleden’. Waarschijnlijk was er een scafoïdfractuur ontstaan met een avasculaire necrose en pseudo-artrosevorming.

Met een niet-steroïd anti-inflammatoir geneesmiddel waren de klachten spoedig verdwenen.

Diagnose

Artrose van de carpus.

Auteursinformatie

Dr.J.N.Keeman, chirurg, Herman Heijermansweg 29, 1077 WK Amsterdam.

Ook interessant

Reacties