Diagnose in beeld (186). Een man met pijn linksboven in de buik

Wat is de diagnose?
R.A. de Roo
A.C. van Breda Vriesman
P. Steenvoorde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:825
Abstract

Casus

Een 54-jarige man werd door de huisarts naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen, met sinds één dag bestaande pijn linksboven in de buik. Hij was misselijk en had anorexie. De defecatie en mictie waren ongestoord en ook de verdere anamnese bevatte geen bijzonderheden. Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke man gezien met een lichaamstemperatuur van 39,5°C. Hij gaf drukpijn aan in het linker bovenkwadrant van het abdomen, zonder duidelijke peritoneale prikkeling. De biochemische ontstekingsparameters waren verhoogd, met een concentratie C-reactieve proteïne van 99 mg/l (normaal: 9/l (normaal: figuur). Er werd een mediane laparotomie verricht, waarbij de malrotatie werd…

Auteursinformatie

Rijnland Ziekenhuis, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp.

Afd. Chirurgie: hr.R.A.de Roo en hr.P.Steenvoorde, assistent-geneeskundigen.

Afd. Radiologie: hr.A.C.van Breda Vriesman, radioloog.

Contact hr.R.A.de Roo (raderoo@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Enschede, mei 2004,

Bij het artikel van collega De Roo et al. (2004:825) wil ik gaarne enkele opmerkingen plaatsen over de gebruikte nomenclatuur. De term ‘malrotatie’ is namelijk niet juist; in deze casus is er sprake van een ‘non-rotatie’. Beide termen geven een stoornis in de rotatie van de middendarm aan, doch er is een essentieel verschil. Bij een non-rotatie is de darmrotatie gevorderd tot –90° (tegen de wijzers van het uurwerk in). Bij een dergelijke anomalie ligt het colon in de linker buikhelft en de dunne darm links van de mediaanlijn, zoals in het onderhavige geval. Bij een malrotatie (in de Angelsaksische literatuur ook wel ‘mixed rotation’ genoemd) is de draaiing gevorderd tot -180°. Het eerste deel van het colon (en dus ook de appendix) bevindt zich dan in de rechter buikhelft. Bij deze afwijking worden dikwijls strengen (membranen) aangetroffen die vanaf het coecum over het duodenum naar de achterste buikwand lopen. Deze strengen (beschreven door Ladd en ook naar hem genoemd) veroorzaken bij pasgeborenen nogal eens passagestoornissen ter plaatse van het duodenum. Ook ziet men bij deze anomalie nogal eens een volvulus van de dunne darm.1 2

F.J. Voorhuis
Literatuur
  1. Gray SW. Embryology for surgeons. Philadelphia: Saunders; 1972.

  2. Voorhuis FJ. Stoornissen in rotatie en fixatie van de middendarm [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 1964.

Leiderdorp, mei 2004,

Wij danken collega Voorhuis voor zijn deskundige nuancering met betrekking tot de exacte terminologie. Wij menen echter dat in de klinische praktijk de algemene benaming ‘malrotatie’ het gangbaarst is en goed voldoet. In Pinkhof geneeskundig woordenboek wordt ‘malrotatie’ omschreven als een stoornis in een draaibeweging, bijvoorbeeld van de darm.1 De term ‘non-rotatie’ is in dit woordenboek overigens niet terug te vinden.

R.A. de Roo
A.C. van Breda Vriesman
P. Steenvoorde
Literatuur
  1. Everdingen JJE van, Klazinga NS, Pols J, redacteuren. Pinkhof geneeskundig woordenboek. 10e dr. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1998.