Diagnose in beeld (166). Plotse dood bij een jonge vrouw
Open

Diagnose in beeld
25-11-2003
A.B. Kwee, B. Kubat en W.S. Kwee

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Geneeskunde, Maastricht.
Mw.A.B.Kwee, medisch student.
Nederlands Forensisch Instituut, Rijswijk.
Dr.B.Kubat, patholoog.
Laurentius Ziekenhuis, afd. Pathologie, Postbus 920, 6040 AX Roermond.
Dr.W.S.Kwee, patholoog (tevens: St. Jans-Gasthuis, Weert).
Correspondentieadres: dr.W.S.Kwee.