Diagnose in beeld (162). Een vrouw met tijdelijke hemiplegie

Wat is de diagnose?
G.J. Groeneveld
I.C. van der Schaaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2123
Abstract

Casus

Een 48-jarige vrouw werd door de huisarts verwezen vanwege plotseling ontstaan krachtsverlies van de rechter lichaamshelft. Haar voorgeschiedenis vermeldde cardiomyopathie en een doorgemaakte pericarditis. Bij neurologisch onderzoek had patiënte een voorkeurstand van het hoofd en van de ogen naar links, een gemengde motorische en sensorische afasie en een paralyse van de rechter lichaamshelft. CT-angiografie van de hersenvaten toonde een uitsparing in het lumen van de A. cerebri media links (figuur a), wijzend op een trombus. Patiënte werd 2 h na het ziektebegin behandeld met alteplase 0,9 mg/kg i.v. Na enkele uren verminderde de neurologische uitval en 3…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Neurologie: G.J.Groeneveld, assistent-geneeskundige.

Afd. Radiologie: mw.I.C.van der Schaaf, assistent-geneeskundige.

Contact G.J.Groeneveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties