Dexamethason niet nodig bij endoftalmitis

Onderzoek
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2546

Waarom dit onderzoek?

Diermodellen suggereren dat het adjuvant gebruik van intravitreaal dexamethason naast het in het glasvocht brengen van antibiotica de visuele uitkomst kan verbeteren bij een endoftalmitis die na cataractchirurgie is ontstaan. Of dit in de klinische praktijk bij mensen ook het geval is, was onzeker.

Onderzoeksvraag

Is de…

Auteursinformatie

Contact (l.j.wenniger@vumc.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties