Dertig patiënten met een 'verborgen' ziekte: cryptokokken-meningitis

Onderzoek
A.W.J. Teunissen
H.C. Zanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1123-8
Abstract

Samenvatting

In de periode 1975-1986 werden in het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis 30 patiënten geregistreerd met cryptokokken-meningitis. De ziektegeschiedenissen van deze patiënten werden geanalyseerd naar risicogroep, symptomen, diagnose, therapeutisch resultaat en verloop van antigeentiters in serum en liquor cerebrospinalis. De belangrijkste conclusie is dat men bij langdurige hoofdpijn, vaak voorafgegaan door onbegrepen longafwijkingen, dient te denken aan cryptokokken-meningitis, vooral als daarbij lymfopenie bij een tevoren bestaande immunologische stoornis of therapeutische immunosuppressie is ontstaan. Antigeenbepaling in bloed en liquor is dan een belangrijk hulpmiddel bij de diagnose en bij het controleren van het resultaat van de therapie. Indien de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld, zouden sterfte en prognose gunstig kunnen worden beïnvloed. Tot 1 januari 1986 waren van de 98 in Nederland herkende patiënten met AIDS er 64 overleden, van wie 8 na een cryptokokken-meningitis. Onderzoek naar de incidentie van deze zeldzame, maar steeds vaker geregistreerde ziekte, is in ons land mogelijk door centrale verzameling van bacterie-isolaties en monsters liquor cerebrospinalis.

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, vakgroep Medische Microbiologie, Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, afd. Bacteriologie, Amsterdam.

A.W.J.Teunissen (thans: Nederlands Instituut voor Praeventieve GezondheidszorgTNO, afd. Infectieziekten en Epidemiologie, Postbus 124, 2300 AC Leiden); prof.dr.H.C.Zanen, medisch microbioloog.

Contact A.W.J.Teunissen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties