Dermatitis artefacta

Opinie
H. Musaph
Th. van Joost
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:358-60

Indien een arts op zijn spreekuur een patiënt krijgt die de eigen huid beschadigd heeft, dan kan hij met verbazing en aversie reageren. Verbazing, omdat hij in het eerste consult zeker geen inzicht zal kunnen krijgen in de motivatie van een dergelijk tegendraads optreden. Dit geldt vooral als een dermatitis artefacta vóórkomt bij jonge vrouwen, hetgeen vaak gebeurt. Meestal gaat het om tieners, van wie men juist zou verwachten dat zij hun best doen om mooi te zijn in de ogen van zichzelf en van anderen. Aversie, omdat het optreden van een automutilant in strijd is met de attitude van de arts, die elke aandoening wil genezen en herhaling wil voorkomen. Dit gevoel van aversie kan bij elk bezoek versterkt worden, als blijkt dat de ingestelde therapie lokaal heeft gewerkt, maar dat daarnaast nieuwe huidlaesies zijn ontstaan die kennelijk door de patiënt zelf zijn veroorzaakt.

De arts zal spoedig tot…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.Musaph, psychiater, Catharina van Rennesstraat 30, 1077 KX Amsterdam.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermatologie en Venereologie, Rotterdam.

Prof.dr.Th.van Joost, dermato-venereoloog.

prof. dr.H.Musaph.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties