Depressie soms de belangrijkste uiting van hypothyreoïdie

Klinische praktijk
A.J.M. Schipperijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2009-11

Dames en Heren,

Wanneer men de index van leerboeken van interne geneeskunde opslaat op het woord ‘myxoedeem’, kan men soms zien staan: ‘zie (ook) hypothyreoïdie’.12 Omgekeerd: zoekt men onder ‘hypothyreoïdie’, dan komt men soms de verwijzing tegen: ‘zie (ook) myxoedeem’.3 In het spraakgebruik wordt met beide woorden nogal eens hetzelfde ziektebeeld aangeduid, namelijk een traag werkende schildklier met een klinisch beeld dat gekenmerkt wordt door bradycardie, bradyfrenie, hese stem, wat bleek-geel uiterlijk, pasteus aanvoelende huid en gewichtstoename. Bij het laboratoriumonderzoek wordt dan een te lage bloedwaarde van thyroxine (T4) en meestal een te hoge van het thyroxine-stimulerende hormoon (TSH) aangetoond. In de meeste gevallen gaat het om een primair in de schildklier gelegen ziekteproces.

De volgende ziektegeschiedenissen kunnen erop wijzen dat hypothyreoïdie ook schuil kan gaan achter heel andere symptomen, met name een depressie.

Patiënt A, een 47-jarige man, werd voor het eerst in 1977…

Auteursinformatie

Centrum voor Psychiatrie Langeveld, Noordwijk.

Dr.A.J.M.Schipperijn, internist, Leeuwenhorstlaan 4, 2203 BK Noordwijk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties