Depressie: langer durende episode niet zonder meer een verwijsindicatie

Opinie
W.J.H.M. van den Bosch
E.M. van Weel-Baumgarten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2005-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2025.

Een depressie kan beschouwd worden als een omschreven episode met klachten van somberheid en/of verlies aan interesse, samen met lichamelijke symptomen, verminderd vermogen tot nadenken en soms zelfs doodsgedachten. Deze episoden kunnen korter of langer duren, recidiveren of soms chronisch worden.

Deze beschrijving gaat echter te veel uit van het, volgens vastgelegde criteria, wel of niet bestaan van de diagnose ‘depressie’ en dit is een te nauwe kijk op het vóórkomen en het beloop van dit ziektebeeld. Letterlijk zei een patiënt met een depressie eens: ‘Zeven jaar terug ben ik voor het eerst zwaar depressief geweest. Niks interesseerde mij meer en ik had ook een boel andere klachten. Ik ben zelfs drie maanden opgenomen geweest. Ik dacht daarna dat het nooit meer zover zou komen. Het afgelopen jaar heb ik het toch weer teruggehad. Dat kwam denk ik door een probleem op…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.W.J.H.M.van den Bosch en mw.dr.E.M.van Weel-Baumgarten, huisartsen.

(w.vandenbosch@hag.umcn.nl).

Contact prof.dr.W.J.H.M.van den Bosch (w.vandenbosch@hag.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties