De stemmingsstoornisvragenlijst (MDQ-NL), een hulpmiddel voor betere herkenning van een bipolaire stoornis

Klinische praktijk
D.H. Postma
P.F.J. Schulte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1865-70
Abstract

Samenvatting

- Er is sprake van onderdiagnostiek van de bipolaire stoornis.

- Tussen het ontstaan van de eerste symptomen en het stellen van de juiste diagnose liggen gemiddeld 12 jaar. Deze vertraging kan een inadequate behandeling tot gevolg hebben.

- Er is een screeningsinstrument voor de bipolaire stoornis, de ‘Mood disorder questionnaire’ (MDQ). Deze zelfinvulvragenlijst is volgens het beschikbare onderzoek voldoende betrouwbaar en valide.

- Er is nu een Nederlandstalige versie van de MDQ, de MDQ-NL.

- De MDQ-NL vraagt weinig tijd van de patiënt en de onderzoeker en is goed bruikbaar voor screening.

- Bij een positieve uitslag zou een psychiater de patiënt nader moeten onderzoeken.

- Gebruik van de MDQ-NL zal leiden tot een betere herkenning en behandeling van de bipolaire stoornis in Nederland.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1865-70

Auteursinformatie

GGNet, locatie Zutphen, Molengracht 2a, 7201 LX Zutphen.

Mw.drs.D.H.Postma, psychiater.

GGZ Noord-Holland Noord, locatie Alkmaar, divisie Kortdurende Psychiatrie, polikliniek Bipolaire Stoornissen, Alkmaar.

Hr.dr.P.F.J.Schulte, psychiater.

Contact mw.drs.D.H.Postma (d.postma@ggnet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties