Onderzoeksrapport 'Doelmatig voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk': wie is er gebaat bij meer diagnosen en meer antidepressiva?

Opinie
E.M. van Weel-Baumgarten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1275-7
Abstract

In de periode 1998-2000 was er een sterke stijging van het gebruik van vooral selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en van de daarmee gemoeide kosten; reden voor het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) opdracht te geven onderzoek te verrichten naar het voorschrijven van antidepressiva in de Nederlandse huisartspraktijk. De opdracht werd in samenwerking met het Centre for Quality of Care Research (WOK) uitgevoerd en het resultaat is te lezen in het rapport ‘Doelmatig voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk’.1 Het rapport roept een aantal vragen op.

vermeende onderdiagnostiek

Ook in dit rapport wordt veel belang gehecht aan de bevinding dat er bij angst en depressie in de huisartspraktijk meer onderdiagnostiek vóórkomt dan overdiagnostiek. Deze conclusie wordt getrokken na een vergelijking van de diagnose ‘depressie’ door de huisarts, met de gouden standaard, de diagnose volgens de DSM-IV-classificatie.

Het is echter de vraag of…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, HAG 117, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Mw.dr.E.M.van Weel-Baumgarten, huisarts (e.vanweel-baumgarten@owi.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties