Delirium door stijging van clozapinespiegels tijdens ontstekingsreactie

M. van der Molen-Eijgenraam
J.T.H.M. Blanken-Meijs
M. Heeringa
A.C. van Grootheest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:427-30
Abstract

Samenvatting

De Stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB) ontving in de periode januari 1999-mei 2000 5 meldingen van clozapine-intoxicatie, toegeschreven aan een ontstekingsreactie. De meldingen betroffen alle schizofrene mannen van 63, 54, 41, 45 en 42 jaar. Het optreden van de spiegelstijging tijdens de ontsteking en het herstel van de spiegel na verdwijnen van de ontsteking wijzen in de richting van een causale relatie. Andere verklaringen voor het gelijktijdig optreden van ontsteking en spiegelstijging van clozapine werden niet gevonden. Er was een 3- tot 5-voudige spiegelstijging ten opzichte van de voor de patiënt gebruikelijke clozapinespiegels; bij één patiënt trad zelfs een 10-voudige stijging op. Bij 3 van de 5 patiënten ging de stijging gepaard met een delirium. Waarschijnlijk betreft het hier een toxisch anticholinerg delirium, een intoxicatieverschijnsel van clozapine. Indien bij een patiënt een ontstekingsreactie optreedt tijdens gebruik van clozapine, dient de arts rekening te houden met de mogelijkheid van een clozapine-intoxicatie, zich uitend in een delirium. Door bepaling van de clozapinespiegels tijdens de ontsteking en dosering van clozapine op geleide van de spiegels kunnen nadelige effecten voor de patiënt voorkomen worden.

Auteursinformatie

Stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB), Goudsbloemvallei 7, 5237 MH 's-Hertogenbosch.

Mw.M.van der Molen-Eijgenraam, apotheker; dr.M.Heeringa, medisch bioloog; A.C.van Grootheest, arts.

GGZ Oost Brabant, locatie Huize Padua, Boekel.

Mw.J.T.H.M.Blanken-Meijs, arts.

Contact mw.M.van der Molen-Eijgenraam

Ook interessant

Reacties