Het serotoninesyndroom; een miskende complicatie van antidepressiva

Klinische praktijk
W.M.A. Verhoeven
J.B.G.M. Noten
S. Tuinier
F.M.E. van Schendel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2073-5

Zie ook de artikelen op bl. 2080 en 2084.

Dames en Heren,

in 1991 verscheen voor het eerst een uitgebreid overzichtsartikel van Sternbach in een van de toonaangevende psychiatrische tijdschriften over het serotoninesyndroom;1 over dit syndroom heeft men gerapporteerd bij patiënten die behandeld worden met mono-amine-oxydase (MAO)-remmers, tricyclische antidepressiva zoals clomipramine en imipramine, of met tryptofaan; het syndroom wordt gekarakteriseerd door rusteloosheid, rillingen, myoclonieën, tremoren, diarree, coördinatiestoornissen, hyperreflexie en temperatuurverhoging. In de literatuur uit de jaren zestig en zeventig wordt dit syndroom beschreven onder de naam ‘geagiteerd delirium’, waarbij regelmatig een fataal verloop bestaat, als gevolg van onder meer intravasale stolling, ventriculaire aritmie, epileptische insulten en hypotensie.2

Sedert de introductie van de selectieve serotonineheropnameremmers zijn in de literatuur in toenemende mate gevallen van het serotoninesyndroom beschreven, meestal, maar niet uitsluitend, na toediening van een heropnameremmer in combinatie met MAO-remmers, lithium, tryptofaan, carbamazepine, buspiron en tricyclische antidepressiva.3

Auteursinformatie

Vincent van Gogh Instituut voor Psychiatrie, Stationsweg 46, 5803 AC Venray.

Dr.W.M.A.Verhoeven, zenuwarts; dr.S.Tuinier, psychiater; F.M.E.van Schendel, klinisch geriater.

Stichting Ziekenhuisapotheek en Laboratorium Venray (ZALV), Venray.

Drs.J.B.G.M.Noten, ziekenhuisapotheker.

Contact dr.W.M.A.Verhoeven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties