Dehydratie ten gevolge van gastro-enteritis bij kinderen

Klinische praktijk
J.E. Kist-van Holthe
A.J. van der Heijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:193-6
Abstract

Samenvatting

- Gastro-enteritis is de meest voorkomende oorzaak van dehydratie bij kinderen.

- Zuigelingen en jonge kinderen dehydreren eerder dan volwassenen tijdens onvoldoende inname of teveel vochtverlies door de combinatie van een groot extracellulair volume met een relatief groot ‘insensible water loss’ en een matig concentrerend vermogen van de nier.

- Het vochtverlies bij gastro-enteritis gaat vaak gepaard met verstoring van elektrolytenconcentraties en van het zuur-base-evenwicht.

- Orale rehydratie met behulp van ‘oral rehydration salts’ (ORS) is bijna altijd mogelijk.

- Vooral bij jonge kinderen is het van belang dat reëvaluatie reeds na 6 uur plaatsvindt.

- Het is aan te raden snel (< 6-24 uur) na starten van de rehydratie de orale voeding te hervatten.

- Bij matige dehydratie is opname in het ziekenhuis voor rehydratie met een continue druppelsonde een alternatief als het geven van frequente kleine hoeveelheden ORS thuis niet lukt. Bij ernstige dehydratie (> 10 van het lichaamsgewicht) is intraveneuze rehydratie nodig.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kinder- en Jeugdcentrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.J.E.Kist-van Holthe, kindernefroloog.

Juliana Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

Prof.dr.A.J.van der Heijden, kindernefroloog.

Contact mw.dr.J.E.Kist-van Holthe

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties