De behandeling van acute gastro-enteritis bij kinderen in Nederland

Onderzoek
T.W.J. Schulpen
L. van de Weg
C.O.M. van Groeningen
M. Springer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:974-8
Abstract

Samenvatting

Een landelijk onderzoek naar de behandeling van acute gastro-enteritis bij kinderen werd via een representatieve steekproef verricht bij 10 van de huisartsen en 10 van de kinderartsen. Als eerste behandeling bleek orale rehydratievloeistof (ORS) door minder dan 40 van de huisartsen te worden toegepast; van de kinderartsen schreef 95 het middel voor. De meeste huisartsen gebruikten een algemeen vloeibaar dieetadvies. Bijna ¼ van de huisartsen schreef anti-diarreemiddelen voor, in tegenstelling tot de kinderartsen, die deze middelen nooit of nauwelijks toepasten.

De vervolgbehandeling na de eerste opvang vertoonde een grote variatie aan dieetadviezen. Behoefte aan een uniform dieetadvies werd uitgesproken door bijna de helft van de huisartsen.

Geconcludeerd wordt dat de wereldwijde toepassing van ORS bij de behandeling van acute gastro-enteritis in Nederland maar matige navolging krijgt en dat grotere bekendheid met de unieke werking van dit middel nodig is. Voor de vervolgbehandeling is meer uniformiteit wenselijk.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Overvecht, afd. Kindergeneeskunde, Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht.

Dr.T.W.J.Schulpen, kinderarts; mw.L.van de Weg en mw.C.O.M.van Groeningen, assistent-geneeskundigen.

Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Leiden.

M.Springer, huisarts.

Contact dr.T.W.J.Schulpen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties