Decorticatie met CO2-laser; een doelmatig alternatief voor radiotherapie in de behandeling van T1a-carcinomen van de glottis

Onderzoek
K.M. Goor
H.F. Mahieu
C.R. Leemans
A.J.G.E. Peeters
J.A. Langendijk
M. van Agthoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1177-81
Abstract

Samenvatting

Doel

Gegeven dat radiotherapie en endoscopische decorticatie door CO2-laserverdamping gelden als even effectief voor de behandeling van glottische T1a-carcinomen, vaststellen welke van de twee het doelmatigst is uit kostenoverwegingen.

Opzet

Retrospectieve analyse.

Methode

De integrale kosten van de beide behandelingen in de periode van het eerste contact in het Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, tot 2 jaar na de start van de behandeling werden berekend, op basis van de daadwerkelijke medische consumptie van 89 patiënten die in de periode 1995-1999 met curatieve opzet werden behandeld voor een glottisch T1a-carcinoom.

Resultaten

De totale kosten van de diagnose tot en met 2 jaar na de behandeling bedroegen respectievelijk € 7253,– voor radiotherapie en € 3864,– voor de CO2-laserdecorticatie, inclusief de kosten van diagnostiek en behandeling van een eventueel recidief of een goedaardige laryngeale afwijking, binnen de beschouwde periode. Het verschil was statistisch significant.

Conclusie

Radiotherapie was significant duurder dan CO2-laserdecorticatie. Derhalve was CO2-laserdecorticatie een doelmatig alternatief voor radiotherapie bij daarvoor geschikte patiënten met een glottisch T1a-carcinoom.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Institute for Medical Technology Assessment/Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Mw.drs.K.M.Goor en drs.M.van Agthoven, gezondheidszorgwetenschappers.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: prof.dr.H.F.Mahieu en prof.dr. C.R.Leemans, hoofd-halschirurgen; mw.A.J.G.E.Peeters, assistent-geneeskundige.

Afd. Radiotherapie: dr.J.A.Langendijk, radiotherapeut.

Contact drs.M.van Agthoven (vanagthoven@bmg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties