'Debriefing' van psychisch getraumatiseerden

Opinie
I.V.E. Carlier
B.P.R. Gersons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1180-2
Abstract

Vanuit de crisistheorie is bekend dat mensen na het meemaken van traumatische ervaringen, zoals rampen, van nature de behoefte hebben om na afloop hun ervaringen en emoties met elkaar te delen. Deze natuurlijke sociale behoefte aan steun en opvang wordt ook wel aangeduid als de terugslagfase.1 Het vermoeden is dat dit natuurlijke opvangproces vaak niet op gang komt. Zo wordt er verondersteld dat traumagevoelige beroepen zoals die bij de politie, de brandweer, het leger et cetera onvoldoende gelegenheid bieden tot natuurlijke opvang, bijvoorbeeld ten gevolge van een ‘machocultuur’. Hierdoor ontstond de wens om geprofessionaliseerde opvang – hier ‘debriefing’ genaamd – te ontwikkelen ter preventie van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze wens had mede te maken met het feit dat PTSS, een stoornis die vroeger werd aangeduid als traumatische neurose, nogal berucht is geworden ten gevolge van de vele financiële claims van getroffenen na traumatische ervaringen. Overheden en legers, diensten als…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, vakgroep Psychiatrie, Psychotraumagroep, Tafelbergweg 25, 1105 BC Amsterdam.

Mw.dr.I.V.E.Carlier, klinisch en sociaal psycholoog; prof.dr.B.P.R. Gersons, psychiater.

Contact mw.dr.I.V.E.Carlier

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties