Hoe zetten we de stap naar samen leren en verbeteren?

De zorg van morgen

Perspectief
Jan A.M. Kremer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5796
Abstract

Als straks de coronacrisis voorbij is, staan de volgende complexe opgaven alweer voor de deur. De grote vraag is hoe we goede, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven bieden. Kortom, hoe organiseren we de zorg van morgen, zodat we klaar zijn voor de complexe opgaven die ons te wachten staan?

Samenvatting

Onze gezondheidszorg staat in het midden van een snel veranderende samenleving. Als straks de coronacrisis voorbij is, staan de volgende complexe opgaven alweer voor de deur. De grote vraag is hoe we goede, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven bieden. Kortom, hoe organiseren we de zorg van morgen, zodat we klaar zijn voor de complexe opgaven die ons te wachten staan? De huidige gezondheidszorg is gebaseerd op professionele waarden en objectieve kennis. Die gestandaardiseerde aanpak heeft ons veel gebracht, maar er blijft iets knagen. De aanpak is namelijk niet geschikt voor patiënten met meerdere problemen. Bovendien zijn patiënten meer dan hun ziekte en de gemiddelde patiënt bestaat niet. We zijn toe aan een nieuw fundament van ons zorgstel, dat gebaseerd is op een mix van waarden en een mix van kennisbronnen, en dat gericht is op samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer om zorgnetwerken, minder regie, elkaar ruimte geven en elkaar vertrouwen. Voor veel zorgverleners klinkt dat als muziek in de oren.

Auteursinformatie

IQ healthcare, Nijmegen: prof.dr. J.A.M. Kremer, gynaecoloog.

Contact J.A.M. Kremer (jan.kremer@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan A.M. Kremer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties