De zinnenprikkeling van gewone dingen
Open

Redactioneel
07-02-2020
Yvo Smulders

Tussen de stortvloed aan medische onderzoeksliteratuur die wekelijks op ons afkomt, zoek ik altijd het liefst naar antwoorden op heel gewone vragen. Achter het front van grote farma-trials struin ik zoekend door het achterland. Of zevendelijns iniminimab beter is dan zesdelijns alibabamab is immers superbelangrijk, maar niet altijd even zinnenprikkelend.

Deze week hebben we twee artikelen over ‘gewone dingen’. Het eerste gaat over compressietherapie na trombosebeen. We doen dat al tientallen jaren, maar er is veel onduidelijkheid over nut, noodzaak en optimale behandelduur. Een goed artikel somt op wat bewezen is, wat we nog niet zeker weten en wat, ondanks alle onzekerheden, ...