De ziekte van Peyronie
Open

Stand van zaken
04-07-2014
Annebeth E.C. Ruiter en Eric J.H. Meuleman
  • De ziekte van Peyronie wordt veroorzaakt door collageendeposities in de tunica albuginea als gevolg van microtraumata.
  • De symptomen kunnen bestaan uit een combinatie van peniele kromstand, een palpabele plaque, pijnlijke erecties en erectiele disfunctie.
  • De ziekte van Peyronie kan een grote impact op de kwaliteit van leven hebben.
  • In het ziektebeloop zijn 2 fasen te onderscheiden. In de eerste, actieve fase is sprake van kromstand en pijnlijke erecties. De tweede, stabiele fase kenmerkt zich door pijnloze kromstand van de penis.
  • Behandeling is in de actieve fase conservatief en ondersteunend.
  • Chirurgische behandeling heeft pas nut in de stabiele fase en kan bestaan uit een cavernoplicatie of cavernoplastiek.