De ziekte van Peyronie
Open

Stand van zaken
04-07-2014
Annebeth E.C. Ruiter en Eric J.H. Meuleman
Aanvaard op 11-04-2014.
Gepubliceerd op 04-07-2014.
In print verschenen in week 32 2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7189