De ‘yips’: een bewegingsstoornis bij golfers

Klinische praktijk
Erik van Wensen
Bart P. van de Warrenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2204
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hoewel de ‘yips’ onder golfers veel voorkomt, is deze neurologische bewegingsstoornis onder artsen een onbekend fenomeen.

Casus

Een 47-jarige golfer ontwikkelde een hinderlijke, neurologische bewegingsstoornis die tijdens het golfen optrad: de yips. Deze schokken deden zich voor bij het putten, maar niet bij oefenslagen. Ook de vader van patiënt had dergelijke yips.

Conclusie

De yips is een taakspecifieke dystonie, die ook bij andere sporters voor kan komen. Meerdere factoren, waaronder erfelijke aanleg en angst, lijken een rol te spelen bij het ontstaan van de yips. De aandoening komt veel voor onder professionele golfers, maar ook onder amateurs. De impact is groot en een goede behandeling is vooralsnog niet beschikbaar.

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, afd. Neurologie, Apeldoorn.

Drs. E. van Wensen, neuroloog.

Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen.

Dr. B.P. van de Warrenburg, neuroloog.

Contact drs. E. van Wensen (e.van.wensen@gelre.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. Michiel L. Arnolds (Gelre Ziekenhuis, afd. Urologie, Apeldoorn) droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik van Wensen ICMJE-formulier
Bart P. van de Warrenburg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties